O Płocku

Płock jest realnym partnerem inwestora poprzez po­moc w wyszukiwaniu lokalizacji inwestycji, włączanie się w proces scalania i dzielenia nieruchomości. Mia­sto angażuje się w budowę spełniającej oczekiwania Inwestora infrastruktury oraz wspiera negocjacje z operatorami mediów np. teleinformatycznych, którzy działają na jego terenie. Dostrzega również potencjał realizacji projektów w formule partnerstwa publicz­no-prywatnego (PPP).

 

Miasto liczy ok. 120 tys. mieszkańców i jest usytułowane na wysokim, prawym brzegu Wisły Płock. Płock zajmuje obszar 88,06 km2. Sąsiaduje z 6 gminami, które stopniowo przekształcają się w strefy podmiejskie: Gąbin (gmina miejsko-wiejska), Stara Biała, Radzanowo, Słupno, Łąck i Nowy Duninów (gminy wiejskie). Największymi sąsiednimi miastami są Warszawa (oddalona ok. 120 km od Płocka), Łódź (ok. 112 km) oraz Toruń (ok. 100 km).

 

Płock to prężnie rozwijający się ośrodek gospodarczy. Miasto wyróżniają nie tylko atuty biznesowe, lecz również turystyczne. Poznaj niektóre z nich:

Świetnie rozwinięty przemysł petrochemiczny

Wykwalifikowana kadra specjalistów z branży chemicznej i przemysłowej

Rozwinięty rynek okołobiznesowy

Dobrze rozwinięta baza hotelarsko-gastronomiczna

Liczne zabytki i dziedzictwo historyczne