Obszar jaru rzeki Brzeźnicy to teren  przyjazny inwestycjom związanym z rekreacją, sportem oraz wypoczynkiem. Jest to obszar ambitny, wymagający, ale jednocześnie dający ogromne możliwości zagospodarowania. Docenią go inwestorzy poszukujący przestrzeni dla inwestycji wyróżniających się szczególną wartością inwestycyjną.

Charakterystyka obszaru inwestycyjnego:

 • powierzchnia: 170 ha
 • długość: 5km
 • położenie: północno-zachodnia cześć miasta, wzdłuż, po obu stronach rzeki Brzeźnicy
 • właściciel działek: gmina miasto Płock, województwo mazowieckie, skarb państwa, podmioty prywatne
 • dojazd możliwy ul. Parowa, a także pieszo i na rowerze
 • teren należy do zespołu przyrodniczo – krajobrazowy jaru rzeki Brzeźnicy
 • 70% pow. biologicznie czynnej
 • wymagana niska intensywność zabudowy
 • „zielone płuca” miasta
 • wyróżniająca się geograficznie, przyrodniczo i pod względem funkcjonalnym jednostka

Możliwości zagospodarowania terenu:

 • ścieżki rowerowe i rolkowe
 • tereny do piknikowania
 • park edukacyjny
 • wypożyczalnia rowerów i nart biegowych
 • stok narciarski
 • kemping i pole namiotowe
 • Obiekty znajdujące się obecnie na terenie inwestycyjnym:
 • Rzymskokatolicki Kościół Parafii Świętego Aleksego
 • ogródki działkowe
 • obiekty o charakterze przemysłowym