Ruch lotniczy w Polsce rośnie w dynamiczny tempie. Z roku na rok lotniska obsługują coraz większą liczbę pasażerów. Centralne położenie Płocka i obszar lotniska oraz przyległych do niego terenów może stać się biznesową i turystyczną bramą regionu. Teren ten posiada właśnie taką możliwość – obszar już posiada status lotniska.  Miasto planuje utwardzić pas startowy przy współpracy z partnerami prywatnymi, co otworzy nowe możliwości, nie tylko dla rozwoju lotniska, ale również dla otaczających je obszarów.

Charakterystyka obszaru inwestycyjnego:

 • powierzchnia ok. 78ha
 • położenie: północna cześć Płocka, między ul. Otolińską, Targową, Bilską i Jędrzejewo
 • bezpośredni dojazd do inwestycji od strony ul. Bielskiej
 • 3 km do centrum miasta
 • 1 km do dworca PKP i PKS
 • właściciel terenów: gmina miasta, podmioty prywatne
 • status lotniska (lotnisko sezonowe)
 • przeznaczenie: lotnisko cywilnego i sportowe wraz z niezbędnym
 • zapleczem technicznym, medycznym i administracyjnym
 • granica strefy miejskiej, sąsiedztwo terenów biznesowych

Możliwości zagospodarowania terenu:

 • przekształcenie w lotnisko general aviation
 • stworzenie bramy biznesowej i turystycznej dla miasta i regionu
 • wykorzystanie atrakcyjnych terenów biznesowych sąsiadujących z terenem inwestycyjnym
 • hotele
 • centra logistyczne i konferencyjne
 • gastronomia

Obiekty znajdujące się obecnie na terenie inwestycyjnym:

 • 680x300m droga startowa z nawierzchnią trawiasta
 • 720m2 pow. hangar główny
 • 153m2 pow. łącznik hangarowy
 • 832m2 pow. hangary bliźniacze
 • 240m2 pow. łącznej budynek szkoleniowo-biurowy dwukondygnacyjny, kontenerowy, konstrukcji metalowej
 • 100m2 pow. budynek warsztatowo- garażowy
 • 26m2 pow. pawilon szkoleniowy – drewniany
 • 50m3 zbiornik ziemny na paliwo lotnicze
 • 7m2 dystrybutor wydawczy paliwa lotniczego zabudowany w pomieszczeniu blaszanym
 • 207m2 pow. hangar przeznaczony na sprzęt motolotniowy
 • urządzenia świetlne oraz radiowe ułatwiające lądowanie w trudnych warunkach atmosferycznych
 • bezpośrednie sąsiedztwo osiedla przemysłowego Kostrogaj