Osiedle Trzepowo to obszar typu greenfield usytuowany na użytkach rolnych z niewielkimi obszarami leśnymi. Właśnie z tego powodu obszar może być przedmiotem zainteresowania potencjalnych inwestorów. Teren przeznaczony jest pod inwestycje produkcyjno-usługowe z możliwością lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych.

Charakterystyka obszaru inwestycyjnego:

 • powierzchnia: ok 110 ha
 • położenie: pomiędzy jarem rzeki Brzeźnica a ul. Sierpecką
 • właściciel działek: własność prywatna, 23% terenu należy do miasta
 • teren inwestycyjny typu green field
 • liczne linie elektroenergetyczne nN, SN Ii WN
 • strefa ochrony ekspozycji zabytkowej zespołu skalnego
 • zlokalizowane stanowiska archeologiczne
 • nad częścią obszaru znajduje się strefa powietrzna pola wzlotów na lotnisko w Płocku
 • 800 m od najbliższych przyłączy do sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej
 • linia sieci elektroenergetycznej o napięci znamionowym 15 kV

Możliwości zagospodarowania terenu:

 • zabudowa produkcyjna, magazynowa lub składowa
 • usługi(z wyłączeniem oświaty i opieki nad dziećmi), elektrownie wraz z niezbędna infrastrukturą
 • linie elektroenergetyczne wysokiego i najwyższego napięcia
 • gazociągi wysokiego ciśnienia wraz z wiązkami sieci zasilającej i informatycznej
 • stacja gazowa
 • urządzenia wytwarzające energię z konwencjonalnych źródeł energii